Harta   
Feldioara 10°C 
Euro n/a Autentificare Inregistrare

Asistența socială

Puncte tari:
-Există o repartiţie echilibrată ca număr de persoane deservite/cabinet medical;
-Administraţia publică locală asigură fonduri şi servicii pentru protecţie socială.


Puncte slabe:
-Unităţi de sănătate vechi, unele nefiind modernizate;
-Întreţinere curentă nesatisfacatoare; insuficiente servicii;
-Lipsa dotărilor necesare desfăşurării activităţilor de expertizare medicală.

 

Comentarii


  * 
  *