Harta   
Feldioara 9°C 
Euro n/a Autentificare Inregistrare

Biserica Evanghelică din Rotbav

  • Biserica Fortificata din satul Rotbav

Biserica fortificată din satul Rodbav (secolul XV) în stil neogotic este amplasată în centrul satului pe șoseaua națională.

Bătrânii satului ne vorbesc şi astăzi despre reţeaua de tuneluri şi catacombe care a existat sub biserica evanghelică din Rotbav. Se spune că tunelurile au fost săpate pentru, ca în vreme de asediu, apărătorii bisericiifortificate şi localnicii refugiaţi aici să poată scăpa cu fuga în faţa năvălitorilor. Nu departe de biserică – în malul Oltului, se mai observă o gură de tunel, dar încercările de a-l parcurge au eşuat, pentru că tunelul este blocat de pământul surpat în trecut. Vizitatorilor le este interzis accesul pentru a nu

Primele familii de saşi s-au aşezat la Rotbav în prima jumătate a sec. XIII, iar biserica a fost construită în a doua jumătate a veacului ca o biserică-sală în stil romanic. După incendiul din secolul XVIII, lucrările de refacere au îmbogăţit-o cu elemente caracteristice stilurilor gotic şi baroc. Ea a fost fortificată în timpul sec. XV, iar zidurile de incintă măsoară 6m înălţime, fiind sprijinite de contraforturi şi înzestrate cu metereze şi un drum de strajă, pentru deplasarea apărătorilor.

Datorită apropierii de zidul de incintă, clopotniţa a fost şi ea fortificată, fiecare nivel fiind prevăzut fie cu nişe de tragere, fie cu guri de turnare, fie cu puncte de observaţie.

Vechiul turn al porţii găzduia administraţia aşezării şi o celulă de detenţie.

Zidul împrejmuitor masiv adăpostea magazin, ateliere, o bucătărie comună şi o stupină, pentru că biserica-cetate era loc de refugiu pentru localnici în faţa năvălitorilor (turci, austriecii etc.).

Orga a fost montată în galeria vestică în 1907, adusă de la Pecs. În acelaşi an s-a montat şi orologiul din turn adus de la Leipzig.

Altarul baroc, din 1740, prezintă în tabloul central „Răstignirea lui Isus”, iar tema picturii din partea superioară este „Învierea”.

 

Comentarii


  * 
  *