Harta   
Feldioara 9°C 
Euro n/a Autentificare Inregistrare

Economia

  • ovine

Puncte tari:
Zonele industrializate/ramuri : preparate din carne Reinert, prelucrarea lemnului,
materiale de construcţii(fabrica Reconstrucţia), minereu (Uzina R),gatere (2 Feldioara, 2 Rotbav);

Depozitarea carburanţilor/tone: rezervoare de 10 t la AGROMEC;
În Feldioara şi Rotbav există crescători de animale,în special oi şi vaci;
Capacităţile de cazare ale comunei sunt în Rotbav, Reconstrucţia şi la SC Doripesco;
Apariţii de noi activităţi economice în cadrul zonei:
- fabrici mici de mobilă;
- comerţ en-gros;
- balastiere;
- păşune;
- cariera pentru exploatare balast;
De asemenea, pe raza comunei Feldioara se regăsesc:
- 4500 ovine;
- 1300 porcine;
- 1200 bovine;
- 70 cabaline.

Posibilitatea diversificării structurii economice;
Numar mic de IMM şi nivel redus al dezvoltarii IMM-urilor;
Absenţa unui mecanism de stimulare selectivă a activitaţilor industriale şi de
promovare a industriilor nepoluante şi care produc bunuri cu valoare adăugată mare;
Slaba dezvoltare a serviciilor;
Puncte slabe
Dotare precară a unităţilor de învăţământ cu echipamente şi materiale,insuficient racordate la tehnicile de vârf;
Migrarea cadrelor didactice din învăţământ spre alte domenii de activitate.

 

Comentarii


  * 
  *