Harta   
Feldioara 9°C 
Euro n/a Autentificare Inregistrare

Patrimoniu

  • lacul Rotbav
  • lacul Rotbav

Pe teritoriul Feldioarei exista:

- clădiri şi spaţii industriale disponibile cu dotare tehnico-edilitară bună, la costuri de achiziţie şi exploatare competitive;
- fond de terenuri ce permite reconversia în scopuri şi cu funcţii diverse;
- fond de terenuri cu indicator de calitate ridicat pentru practicarea agriculturii, cu lucrări de îmbunătăţiri funciare.
Pe teritoriul comunei Feldioara există un număr de:
a) 5 lacuri
o 2 lacuri - Reconstrucţia spre Rotbav
o 2 lacuri - Rotbav spre Maieruş
o 1 lac privat
b) 2 bălţi aflate la:
- cot de Olt la Feldioara;
- cot de Olt spre Hăghig (dincolo de Olt, la locul numit Hundrubich);
c) fond piscicol cu zona de agrement şi pescuit sportive totalizeaza 5 suprafeţe, menţionate la pct a).
d) 2 iazuri de decantare în incintă privată, 1 iaz fiind în proiect de astupare;
e) 1 bazin de acumulare a apelor industriale de la o unitate privată.

 

Comentarii


  * 
  *