Harta   
Feldioara 25°C 
Euro 4.6660 Autentificare Inregistrare

Punctele tari ale turismului din comuna Feldioara

  • peisaj
  • cascada

Poziționare avantajoasa în proximitatea orașului Brașov și a principalelor căi de acces - DN13, accesibilitate facilă pe mai multe căi: de la Brașov spre Tg. Mureș, dinspre Sibiu – Ghimbav – Feldioara, Oituz - Sf. Gheorghe – Feldioara. Căile de circulație sunt practicabile tot anul. Rețeaua de interes turistic se suprapune în cea mai mare parte celei de drumuri naționale (europene), județene, comunale, forestiere și potecilor existente;Disponibilitatea locală a capitalului uman necesar pentru desfășurarea activităților economice;Elemente de ordin etnografic și folcloric specifice zonei;Prezența Cetății medievale;Prezența Monumentului eroilor sași – care marchează un eveniment istoric de importanță națională;Potențial turistic natural și antropic deosebit (forme variate de peisaj de o atractivitate deosebită, monumente istorice: biserici, cetate, monument al eroilor);Infrastructură modernă, capacitate bună de cazare;Accesul se realizează cu mijloace de transport rutiere, feroviare;Grad mare de utilizare a forței de muncă;Fond de terenuri ce permite reconversia în scopuri şi cu funcţii diverse;Are pe teritoriul său fond piscicol cu zona de agrement şi pescuit sportive totalizează 5 lacuri;Prezența văii Oltului;Posibilități de divertisment în unitățile de cazare și de agrement de pe teritoriul comunei;Posibilitatea desfășurării de activități turistice pe tot parcursul anului;Înființare centru de informare turistică în comună;Baza pentru agrement cuprinde o gamă largă de mijloace și dotări destinate să asigure posibilități cât mai largi și diversificate pentru petrecerea plăcută a timpului liber pentru turiști: club, sală de spectacol, bibliotecă, teren de fotbal.

Potenţialul atractiv al cadrului natural - comuna Feldioara reprezintă un punct de plecare îndrăgit pentru turişti şi prieteni ai naturii.

Oportunităţi de dezvoltare a turismului în comuna Feldioara

Atragerea de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea sectoarelor privat și public;Îmbunătățirea și extinderea infrastructurii existente;Creșterea veniturilor populației din turism,Sporirea duratei timpului liber ca rezultat al creșterii productivității muncii,Imagine deosebită de care se bucură comuna Feldioara prin prisma luciului de apă,Avantajele climatice oferă posibilităţi de a atrage turişti în toate anotimpurile;Valorificarea superioară a potenţialului turistic al comunei, amenajarea unor zone de agrement, înfrumuseţarea imaginii comunei etc., reprezintă oportunităţi care pot fi exploatate de factorii interesaţi de dezvoltarea turismului local.

 

Comentarii


  * 
  *