Harta   
Feldioara 5°C 
Euro n/a Autentificare Inregistrare

Punctele tari ale turismului din comuna Feldioara

  • peisaj
  • cascada

- Poziționare avantajoasa în proximitatea orașului Brașov și a principalelor căi de acces - DN13, accesibilitate facilă pe mai multe căi: de la Brașov spre Tg. Mureș, dinspre Sibiu – Ghimbav – Feldioara, Oituz - Sf. Gheorghe – Feldioara.

- Căile de circulație sunt practicabile tot anul.

- Rețeaua de interes turistic se suprapune în cea mai mare parte celei de drumuri naționale (europene), județene, comunale, forestiere și potecilor existente;

- Disponibilitatea locală a capitalului uman necesar pentru desfășurarea activităților economice;

- Elemente de ordin etnografic și folcloric specifice zonei;

- Prezența Cetății medievale;

- Prezența Monumentului eroilor sași – care marchează un eveniment istoric de importanță națională;

- Potențial turistic natural și antropic deosebit (forme variate de peisaj de o atractivitate deosebită, monumente istorice: biserici, cetate, monument al eroilor);

- Infrastructură modernă, capacitate bună de cazare;

- Accesul se realizează cu mijloace de transport rutiere, feroviare;

- Grad mare de utilizare a forței de muncă;

- Fond de terenuri ce permite reconversia în scopuri şi cu funcţii diverse;

- Are pe teritoriul său fond piscicol cu zona de agrement şi pescuit sportive totalizează 5 lacuri;

- Prezența văii Oltului;

- Posibilități de divertisment în unitățile de cazare și de agrement de pe teritoriul comunei;

- Posibilitatea desfășurării de activități turistice pe tot parcursul anului;Înființare centru de informare turistică în comună;

- Baza pentru agrement cuprinde o gamă largă de mijloace și dotări destinate să asigure posibilități cât mai largi și diversificate pentru petrecerea plăcută a timpului liber pentru turiști:

- Club, sală de spectacol, bibliotecă, teren de fotbal.

- Potenţialul atractiv al cadrului natural - comuna Feldioara reprezintă un punct de plecare îndrăgit pentru turişti şi prieteni ai naturii.

- Oportunităţi de dezvoltare a turismului în comuna Feldioara

- Atragerea de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea sectoarelor privat și public;

- Îmbunătățirea și extinderea infrastructurii existente;

- Creșterea veniturilor populației din turism,

- Sporirea duratei timpului liber ca rezultat al creșterii productivității muncii,

- Imagine deosebită de care se bucură comuna Feldioara prin prisma luciului de apă,

- Avantajele climatice oferă posibilităţi de a atrage turişti în toate anotimpurile;

- Valorificarea superioară a potenţialului turistic al comunei, amenajarea unor zone de agrement, înfrumuseţarea imaginii comunei etc., reprezintă oportunităţi care pot fi exploatate de factorii interesaţi de dezvoltarea turismului local.

 

Comentarii


  * 
  *