Harta   
Feldioara 10°C 
Euro n/a Autentificare Inregistrare

Rețele tehnico-utilitare

Puncte tari:
- infrastructura tehnică de alimentare cu apă, canal şi alimentare cu energie electrică, relativ bine dezvoltate în Feldioara;
-acoperire integrală cu reţea de telefonie mobilă –alternativă pentru telefonia fixă.
Puncte slabe:

- slabă dezvoltare a infrastructurii tehnice în satele comunei
- echipamente şi tehnologii depăşite fizic şi moral
- slaba asigurare a serviciilor de telefonie fixă în zonele izolate ale comunei
- inexistenţa reţelei de distribuţie a gazelor naturale
- inexistenţa unui sistem mixt de alimentare cu apa şi a unui sistem de alimentare cu energie electrică.

 

Comentarii


  * 
  *