Harta   
Feldioara 22°C 
Euro n/a Autentificare Inregistrare

Turismul in comuna Feldioara

Dezvoltarea turismului se poate realiza numai în ipoteza existenţei posibilităţilor de cazare şi odihnă. De aceea, capacitatea de cazare condiţionează în cea mai mare măsură volumul activităţii turistice.

Beneficiind de atracţii deosebite şi de prezenţa în apropiere a comunei Braşov, un important oraş turistic, aici s-au construit în ultima perioadă o serie de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare.

Conform datelor oficiale furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov, în ultimii ani se observă creşterea constantă a numărului numărului de locuri.

Sezonalitatea este o caracteristică de bază a activităţii turistice. Este evident că o concentrare excesivă a cererii turistice într-o anumită perioadă are un impact negativ atât asupra mediului cât şi asupra turiştilor.

Analiza fluxurilor turistice lunare pentru comuna Feldioara evidenţiază variaţii destul de reduse de la o lună la alta, lucru datorat unei game diversificate a structurilor turistice, a motivaţiei de deplasare în zonă şi a unor posibilităţi variate de petrecere a timpului liber, atât pentru sezonul estival, cât şi pentru sezonul hibernal.

Gradul de ocupare pentru structurile de primire cu funcţiuni de cazare turistică din comuna Feldioara a crescut în perioada 2006 - 2008 cu 13,8 puncte procentuale, de la 4,5% la 18,3%.

În ciuda acestei creşteri importante, valoarea sa este cu mult sub valoarea aceluiaşi indicator înregistrată la nivel naţional (33,4% - 36,0%) sau la nivelul judeţului Braşov (23,3% -26,1%), deşi decalajul s-a redus în mod evident în ultimii ani

Existenţa unor resurse naturale şi antropice de mare varietate şi cu o valoare turistică ridicată, unele reprezentative la nivel naţional (domeniu montan cu aspecte peisagistice spectaculoase, fond cinegetic reprezentativ, valori culturale în localitate şi în zonele limitrofe), accesibilitatea facilă, asigurată de drumurile europene şi naţionale ce fac legătura între sudul şi centrul ţării, poziţia geografică deosebit de favorabilă, în apropierea unor zone turistice importante (Valea Prahovei, Braşov, Bran-Moeciu, staţiunea Cheia), dar mai ales faptul că aici s-au dezvoltat în timp numeroase structuri turistice de cazare, alimentaţie şi agrement, constituie premise pentru reconversia economică a localităţii.


 

Comentarii


  * 
  *